:: جلد 6، شماره 3 - ( جلد 6 شمارۀ 3، پاییز 1399 ) ::
جلد 6 شماره 3 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
مجموعه های موجک روی گروههای آبلی موضعاً فشرده
دکتر مهدی رشیدی کوچی
، rashidiehdi20@gail.com
چکیده:   (357 مشاهده)

در این مقاله مفهوم مجموعه های موجک روی گروههای آبلی موضعاً فشرده با شبکه یکنواخت تعریف شده است. این تعریف تعمیمی از مجموعه های موجک درفضای اقلیدسی است.  سپس با استفاده ازتبدیل فوریه و آنالیز چند ریزه ساز این مجموعه ها مشخص گردیده اند. در ادامه مجموعه های مقیاس تعمیم یافته روی گروههای آیلی موضعاً فشرده تعریف و مورد بررسی قرار گرفته اند و ارتباط بین مجموعه های مقیاس تعمیم یافته و مجموعه های موجک بیان گردیده است. در پایان با تعریف تابع بعد موجک روی گروههای آبلی موضعاً فشرده، مجموعه های مقیاس تعمیم یافته مشخص شده اند و رابطه آنها با مجموعه های موجک بررسی شده است.

واژه‌های کلیدی: موجک، گروه آبلی موضعاً فشرده، مجموعه موجک، آنالیز چند ریزه ساز، مجموعه های مقیاس تعمیم یافته.
     
نوع مطالعه: مقاله استخراج شده از طرح پژوهشی | موضوع مقاله: جبر
دریافت: 1396/5/1 | پذیرش: 1397/10/24 | انتشار: 1399/9/10 | انتشار الکترونیک: 1399/9/10


XML     Printجلد 6، شماره 3 - ( جلد 6 شمارۀ 3، پاییز 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها