:: جلد 6، شماره 4 - ( جلد 6 شماره 4،زمستان 1399 ) ::
جلد 6 شماره 4 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
برآوردهای ای-بیز قابلیت اعتماد و نرخ خطر براساس توزیع نمایی معکوس تعمیم‌یافته و داده‌های سانسور نوع2
حسن پیریائی1، غلامحسین یاری2، رحمان فرنوش3
1- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه آمار، تهران، ایران
2- دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده علوم ریاضی، تهران، ایران ، yari@iust.ac.ir
3- دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده علوم ریاضی، تهران، ایران
چکیده:   (516 مشاهده)
مقدمه و هدف  
   در این مقاله علاوه بر برآوردهای حداکثر درست‌نمایی و بیز، از روش جدید برآورد ای-بیز برای پارامتر مجهول و توابع قابلیت اعتماد و نرخ خطر توزیع نمایی معکوس تعمیم‌یافته، استفاده می‌شود. محاسبات براساس داده‌های سانسور نوع2 و تحت تابع زیان درجه دوم خطا انجام می‌شود. این برآوردها براساس یک توزیع پیشین مزدوج برای پارامتر مجهول به‌دست می‌آیند. برای محاسبه این برآوردها، ‌از سه توزیع پیشین متفاوت برای ابرپارامترها به منظور مقایسه نتایج استفاده شده است. رفتار مجانبی برآوردهای ای-بیز و ارتباط بین آن‌ها نیز بحث می‌شود. در نهایت یک مقایسه بین برآوردهای حداکثر درست‌نمایی، بیز و ای-بیز با حجم نمونه مختلف و با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو انجام می‌گیرد.
روش کار
   روش اجرای کار به این ترتیب است که برای توزیع نمایی معکوس تعمیم‌یافته، پارامتر مجهول و توابع مجهول حاصل از آن شامل تابع قابلیت اعتماد و تابع نرخ خطر مشخص می‌شوند و براساس داده‌های تولید شده از این توزیع، از روش سانسور نوع2، با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو، توابع مذکور که همگی برحسب انتگرال هستند، محاسبه می‌شوند. در نهایت برآوردهای به‌دست آمده از روش حداکثر درست‌نمایی، بیز و ای-بیز به همراه تابع مخاطره آن‌ها با هم مقایسه می‌شود.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری
   نتایج نشان می‌دهد که برآورد جدید از نظر انجام، ساده بوده و در عین حال دارای مخاطره کمتری نسبت به برآوردهای حداکثر درست‌نمایی و بیز می‌باشد. همچنین حد در بی‌نهایت هر سه برآورد ای-بیز با هم برابر خواهد بود.     
واژه‌های کلیدی: برآورد ای-بیز، داده‌های سانسور نوع2، قابلیت اعتماد، نرخ خطر، شبیه‌سازی مونت‌کارلو
     
نوع مطالعه: مقاله استخراج شده از پایان نامه | موضوع مقاله: آمار
دریافت: 1397/7/23 | پذیرش: 1398/2/21 | انتشار: 1399/11/10 | انتشار الکترونیک: 1399/11/10


XML   English Abstract   Printجلد 6، شماره 4 - ( جلد 6 شماره 4،زمستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها