راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان 
 مجله پژوهش‌ های ریاضی نشریه ‌ای علمی- پژوهشی است و مقاله‌هایی را به چاپ می‌رساند که نتایج پژوهش‌های بنیادی و ریاضی محض، ریاضی کاربردی و آمار هستند.
بابت مقالاتی که به نشریه ارسال می شود؛ در صورت پذیرش مبلغ 7.500.000 ریال (هفت میلیون و پانصد هزار ریال) دریافت می شود.

نحوۀ ارسال  و بررسی مقالات

 - تکمیل و امضاء فرم تعهدنامه توسط همه نویسندگان الزامی است و از بررسی و چاپ مقاله‌هایی که فرم تعهدنامه نویسندگان را پر نکرده باشند خودداری می‌شود.
 - نویسنده در سایت نشریه به آدرسhttp://mmr.khu.ac.ir/  مراجعه و پس از ثبت نام اطلاعات خواسته شده (اطلاعات مقاله و نویسندگان ، فایل ورد مقاله با نام و بدون نام نویسندگان)را در سایت نشریه قرار دهد. 
- مسئولیت هر مقاله از نظر علمی بر عهدۀ نویسنده (یا نویسندگان) است. 
- همۀ مقاله‌ها توسط داوران بررسی و ارزیابی شده و پس از اعلام نظر نهایی و تأیید کیفیت علمی- پژوهشی مقاله توسط داوران، مقاله در نوبت چاپ قرار می‌گیرد. 
- زبان: مجله به دو زبان فارسی  و انگلیسی به چاپ می‌رسد و باید چکیده فارسی و انگلیسی، هردو، ضمیمه شود.
- اسامی نویسندگان در مقالات باید شامل تمامی نویسندگان باشد و از ذکر نام افراد دیگر که در نوشتن مقاله مشارکت نداشته اند خودداری شود.
- مسئولیت صحیح بودن مشارکت نویسندگان بعهده خودشان است و باید مطابق با دستورالعمل موسسه ای باشد که در آن شاغل هستند.
- مقاله ارسال شده باید کار اصیل نویسنده(ها) باشد. به کارهای انجام شده قبلی باید به صورت مناسب ارجاع داده شود. هنگامی که متن خاصی از کار دیگران مورد استفاده قرار می گیرد باید مطلب در علامت نقل قول (گیومه) ارایه شود.
- مقاله ارسال شده نباید در نشریه دیگری به چاپ رسیده باشد. همپوشانی قابل توجه با مقاله ای که قبلا منتشر شده است مجاز نیست و بعنوان مقاله تکراری محسوب می شود.
- ارسال همزمان یک مقاله و همچنین ارایه همزمان دو مقاله با همپوشانی خلاف اخلاق حرفه ای است و نباید انجام گیرد.
- مقاله ارسالی باید به دقت و بدون دستکاری در داده ها ارسال شود. همه نویسندهای مقالات مشترک باید مقاله را خوانده باشند و مسئولیت مطالب ارائه شده، نتایج به دست آمده و نتیجه گیری بپذیرند.
- باید از ارجاع ها، نقل قول ها و مستندات مرتبط با موضوع مقاله استفاده شود. خوداستنادی غیر ضروری و بیش از حد به منظور افزایش شمار استناد نویسنده (ها) خلاف اخلاق علمی انتشارات است.


 

نحوۀ تدوین مقاله

 ترتیب ارائه مقاله به قرار زیر است: 
- مقاله‌های ارسالی شامل برگه مشخصات مقاله، عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه‌‌گیری، قدردانی، منابع فارسی (در صورت وجود)؛ چکیدۀ مبسوط ، واژه‌های کلیدی وReferences  به زبان انگلیسی است. منابع انگلیسی تحت عنوان References حتمآ در انتهای چکیده مبسوط انگلیسی بیایند.  
- مقاله باید با استفاده از نرم‌افزار  Wordبا تایپ شود. 
- فاصلۀ سطرها در متن مقالهExactly ۲۱ pt  باید باشد. 
- عنوان اصلی مقاله  با قلم Bold ۱۸ pt و در وسط باشد. 
- اسم یا اسامی نویسندگان و نام دانشگاه، مؤسسه یا محل اشتغال با قلم ۱۴ pt. و در وسط باشد. 
- تیترهای فرعی مقاله با قلمbold ۱۴ pt.   و در وسط‌  باشد. 
- چکیدۀ انگلیسی باید مبسوط (Extended Abstract) و حداکثر سه صفحه باشد.
- بدنۀ اصلی مقاله، بحث و نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی و... با قلم  ۱۲ pt. تنظیم شود. 
- زیرنویس شکل‌ها  با قلم Bold ۱۱ pt.  در وسط  تنظیم شود. 
اشکال و نمودارها: نمودارها و تصاویر و شکل‌های ارسالی باید اصل (فتوگرافی) باشند و به‌صورت فتوکپی نباشند (جهت آنها  نیز مشخص شود)، تمامی تصاویر باید اسکن شده و در جای خود در متن مقاله تنظیم شود و در متن مقاله با عنوان یک‌سان «شکل» مورد اشاره قرار گیرند و به‌ترتیبی که در متن به آنها رجوع می‌شود شماره‌گذاری شود. 
علائم ریاضی: علائم و روابط ریاضی باید تایپ شوند شماره روابط درون پرانتز در انتهای سمت راست رابطۀ مذکور تایپ شده و در متن مقاله مورد رجوع قرار گیرد. 
جدول: جدول باید تایپ شده و در متن مقاله ظاهر شوند و دارای شماره باشند. 
شیوه‌نامه مإخذنویسی: شیوه‌نامه ونکوور
منابع و مراجع: منابع در انتهای متن فارسی مقاله قرار گیرند و به ‌همان ترتیبی که در متن مقاله با استفاده از براکت « عدد و نقطه » و با همان شماره ترتیبی که در فهرست منابع و مراجع آمده، مورد اشاره قرار گیرند .

توجه: در صورت عدم رعایت ساختار موردنظر، مقاله به نویسنده برگردانده می‌شود.

بخش

توضیحات

قلم فارسی و انگلیسی

تعهدنامه

ارائه تعهدنامه نویسنده مقاله مبنی بر جدیدبودن مطالب ارائه شده و عدم ارسال مقاله به سایر مجلات (نویسنده مسئول طی نامه‌ای گواهی خواهد کرد که مقاله را هم‌زمان برای مجله دیگری ارسال نخواهد کرد. همه نویسندگان باید فرم تعهدنامه را تکمیل و امضاء کنند و از بررسی و چاپ مقالاتی که فرم تعهدنامه نویسندگان را پر نکرده باشند خودداری می‌شود.)

Times New Roman

B Nazanin

نویسندۀ رابط

ترتیب نام نویسندگان بر عهده شخص مکاتبه کننده خواهد بود و به عنوان رابط همهٔ امور مجله در مورد مقاله در نظر گرفته می‌شود و کلیه مکاتبات و اطلاع­ رسانی­های بعدی با وی صورت میگیرد. در هنگام ارسال مقاله باید نامهای مبنی بر تایید نویسنده رابط به امضای کلیه نویسندگان به مجله ارسال شود که در آن ترتیب درج اسامی نویسنگان و یک" نویسنده مسئول" نیز مشخص شده باشد.

Times New Roman

B Nazanin

زبان مقاله

نشریه به دو زبان فارسی و انگلیسی (به تفکیک و در دو شماره جدا) چاپ می‌شود. اما با توجه به اینکه مقاله به زبان انگلیسی کم دریافت می‌شود چاپ آن‌ها هم طولانی خواهد بود (باید حداقل هفت مقاله از هر زبان، فارسی و یا انگلیسی، و هر رشته برای چاپ آماده باشد تا یک شماره ویژه آن رشته چاپ شود)

در مقالات فارسی: مقاله ارسالی باید با توجه به آئین نگارش زبان فارسی،  سلیس، روان و پیراسته از غلط‌های دستوری و املا باشد، درحد امکان سعی شود برای کلمات غیرفارسی از معادل فارسی استفاده شود، به‌ویژه در مواردی که معادل فارسی مصطلح و مفهوم است، از نگارش کلمـات لاتین پرهیز شود(در هر جای متن که لازم به نظر می‌رسد، برای بیان اصطلاحات انگلیسی حتی‌الامکان از معادل فارسی آن‌ها استفاده شود و اصطلاح انگلیسی مربوطه به صورت زیرنویس در پایین صفحه آورده و چنان‌چه واژه بیگانه فاقد معادل دقیق و پذیرفته شده باشد، بعد از آوا نویسی آن به زبان فارسی، اصل کلمات به زبان اصلی زیرنویس آورده شود.)

Times New Roman

B Nazanin

عنوان مقاله

عنوان مقاله باید کوتاه(کمتراز ۲۰ واژه) گویا، دقیق،رسا، جامع و بیان‌گر محتوای اصلی مقاله باشد.

عنوان معادل به زبان انگلیسی نیز باید با شیوه تعریف شده در این الگو مشخص و درج شود.

Times New Roman ۱۶ Bold

B Nazanin

چکیده و واژه‌های کلیدی

چکیده باید بتواند بیش‌ترین مقدار اطلاعات مربوط به مقاله را در کم‌ترین حجم ممکن بیان نماید خلاصه مقاله باید حاوی حداقل۱۵۰ وحداکثر۲۵۰ کلمه بوده وشامل بخش‌های مقدمه وهدف، روش کار، یافته ها و نتیجه‌گیری باشد. در پایان خلاصه مقاله بین ۳ الی ۱۰ واژه کلیدی باید ذکر شود چکیده باید به دو زبان انگلیسی و فارسی و چکیده انگلیسی مبسوط حداکثر در سه صفحه تهیه شود.

B Nazanin

عنوان بندها

عناوین بخش‌های اصلی با فونت ۱۴ و در وسط و عناوین فرعی با فونت ۱۲

Times New Roman ۱۴ Bold

B Nazanin

زیر نویس‌ها،

زیرنویس شکل‌ها در وسط و زیر شکل، و برای جدول در بالای آن آورده شود

Times New Roman ۱۱ Bold

داخل جدول

متن  و اعداد داخل جدول در مقالات فارسی حتماً فارسی نوشته شود

Times New Roman ۱۰

B Nazanin

فرمول‌ها

فرمول‌ها و علام ریاضی تایپ شود . معادلات به صورت خوانا با حروف و علائم مناسب با استفاده از Microsoft Word Equation   یا Equation Editor  یا Mattype تهیه و به ترتیب شماره‏گذاری شوند. به خوانا بودن زیر نویس‏ها، توان‏ها و حروف یونانی و ... به‌کار رفته توجه خاصی مبذول شود

Times New Roman ۱۱

B Nazanin

متن مقاله

مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته­ها، بحث و نتیجهگیری و قدردانی و تشکر با فونت ۱۲ تایپ شود و فاصله سطرها حتما  Exactly ۲۳ باشد

Times New Roman ۱۲

B Nazanin

منابع

همهٔ منابع با قلم ۱۱ pt و با توجه به الگو تایپ شود (الگوی زیر برای تهیه منابع رعایت شود)

  1. اقبالی حمیدرضا، بررسی و مقایسۀ سامانۀ رمزنگاری دنباله‌ای سوئیچینگ، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۹۱).

۱. Hannan E.J., Kavalieris L., "Regression, autoregression models", J. Time Ser. Anal., ۷ (۱۹۸۶) ۲۷-۴۹.

۱. Amigo‎ J‎., ‎ ‎Kocarev L‎.‎, ‎ ‎Szczepanski‎ J‎., "Theory and ‎p‎ractice of chaotic cryptography", Physic letters A‎, ‎۳۶۶ (۲۰۰۷) ‎۲۱۱-۲۱۶.‎

Times New Roman ۱۱

B Nazanin


توجه: در صورت عدم رعایت ساختار مورد نظر، مقاله به نویسنده برگردانده می‌شود.
************************************************************************
به اطلاع می‌رساند نشریه پژوهش‌های ریاضی  پایبند به قوانین بین المللی علیه سوء استفاده علمی شامل داده‌سازی، تحریف، سرقت ادبی، و غیره است. هرگونه سوء‌رفتار مشکوک در طی مرور و فرایند داوری، مطابق با دستوالعمل کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین جهت جلوگیری از سرقت علمی، مقالات رسیده به نشریه در اولین مرحله توسط نرم‌افزار مشابهت‌یاب نشریه بررسی شده و در صورتی که میزان مشابهت مقاله دریافتی با مدارک علمی ثبت شده، بیش از ۱۰ درصد باشد، مقاله مورد نظر بدون هیچ گونه بررسی بیشتر رد خواهد شد.

نکات قابل توجه نویسندگان: نشریه بعد از داوری و برای چاپ مقاله، هزینه دریافت خواهد کرد؛ اما  بازنشر اطلاعات در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است. با توجه به درخواست کمیسیون نشریات علمی کشور، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID و استفاده از رایانامه دانشگاهی یا سازمانی برای نویسندگان مقالات الزامی است. بنابراین، از نویسندگان محترم درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله به نشریه نسبت به اخذ کد شناسه پژوهشگر ORCID و رایانامه دانشگاهی/سازمانی اقدام نمایند.

نویسنده مسئول مکاتبات: نویسنده مسئول مقاله بایستی حتماً عضو هیئت علمی یک دانشگاه، مرکز یا پژوهشگاه باشد و مقاله حتماً توسط وی به مجله ارسال شود، و یا نامه تأییدیه مکتوب وی و فرم‌های ذیل همراه مقاله ارسال شود.

فایل‌ها و فرم‌های لازم:
چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند
:

۱. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان و با رعایت راهنمای نویسندگان
۲. فایل مشخصات نویسندگان؛
۳.  فرم تعهدنامه (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛
۴. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود).


دفعات مشاهده: 1903 بار   |   دفعات چاپ: 703 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش‌های ریاضی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Mathematical Researches

Designed & Developed by : Yektaweb