برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
توزیع وایبول معکوس-هندسی و برآورد پارامترهای آن تحت داده‌های سانسور شده نوع دوم (13776 مشاهده)
حل مسائل کنترل بهینه با معادلات انتگرالی یا معادلات انتگرال- دیفرانسیل به‌کمک توابع مقیاس و موجک‌های بی‌اسپلاین مکعبی (6192 مشاهده)
لازم بودن L- ایستایی برای بهینگی در بهینه سازی غیر خطی با قید تُنُکی (5635 مشاهده)
تابع‌گونهای توسیع مدول‌های کوهمولوژی موضعی تعمیم‌یافته و‌ زیررسته‌های‌ سِر (5465 مشاهده)
حل عددی معادلات انتگرال ولترا تصادفی منفرد ضعیف با استفاده از روش ماتریس عملیاتی چندجمله‌ ای های اویلر (4832 مشاهده)
استفاده از ماتریس عملیاتی برای حل عددی معادلات دیفرانسیل کسری (4261 مشاهده)
مقایسه مونت کارلویی فاصله‌های تحمل تقریبی برای توزیع پواسون (4205 مشاهده)
الگوریتمی سریع برای پوشش دید مستطیلی چندضلعی های متعامد ساده با حداقل تعداد r-Star ها (4202 مشاهده)
حل عددی دستگاه معادلات انتگرال فردهلم- همرشتاین با استفاده از توابع کلاهی توسعه یافته (3882 مشاهده)
یک الگوریتم عددی بر پایه چندجمله‌ای‌های چبیشف برای حل برخی مسائل منبع معکوس (3881 مشاهده)
بررسی پایداری طرح تفاضلات متناهی غیراستاندارد برای حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات نسبی خطی از مرتبه کسری (3844 مشاهده)
روش موجک برنولی برای جواب معادلات دیفرانسیل کسری روی بازه بزرگ (3843 مشاهده)
برآورد پارامتر نسبت در توزیع دوجمله‌ای با استفاده از توزیع پیشین تعدیل شده (3734 مشاهده)
تعیین اندازۀ نمونه از دیدگاه بیزی برای بررسی‌های طولی با پاسخ پیوسته با استفاده از مدل‌های حاشیه‌ای (3648 مشاهده)
حل عددی معادلۀ تلگراف دوبعدی با مشتقات کسری فضا-زمان با استفاده از ماتریس‌های عملیاتی لژاندر انتقال یافته (3559 مشاهده)
خمینه های فینسلر با انحنای استرچ (3432 مشاهده)
تعمیم جدیدی برای توزیع وایبل معکوس (3356 مشاهده)
مدول های همولوژی موضعی تعمیم یافته همبافت ها (3351 مشاهده)
کاربرد آنالیز عددی در شناسایی الگوی بالگردها به‌کمک روش مساحت (3294 مشاهده)
پایداری نمایی سیستم‌های خطی با تأخیر زمانی چندگانه (3246 مشاهده)
یک توپولوژی موضعاً محدب روی جبرهای بورلینگ (3243 مشاهده)
روش‌های تکراری تعمیم‌یافته برای حل مسئله نقطۀ زینی مضاعف (3232 مشاهده)
معرفی توزیع جدید طول عمر از خانوادۀ توزیع‌های سری توانی گمپرتز (3197 مشاهده)
رگرسیون چندکی بیزی با تاوان الاستیک‌نت سازوار ‌برای داده‌های طولی (3181 مشاهده)
عملگرهای ترکیبی و ضربی روی فضاهای اورلیچ (3174 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
توزیع وایبول معکوس-هندسی و برآورد پارامترهای آن تحت داده‌های سانسور شده نوع دوم (12483 دریافت)
استفاده از ماتریس عملیاتی برای حل عددی معادلات دیفرانسیل کسری (6701 دریافت)
یک روش سریع برای آنالیز جداکننده چندخطی (4337 دریافت)
درون‌یابی مقید با استفاده از اسپلاین مکعبی ارمیت (2906 دریافت)
توزیع نیم-نرمال تعمیم‌یافته: مدل و ویژگی‌ها (2756 دریافت)
کاربرد برخی تبدیلات انتگرالی و توابع فوق هندسی چندگانه در مدل‌بندی و توزیع میانگین وزنی تصادفی (2465 دریافت)
روش موجک برنولی برای جواب معادلات دیفرانسیل کسری روی بازه بزرگ (2244 دریافت)
آنالیز انشعاب و دینامیک یک دستگاه دینامیکی از نوع لورنز (2173 دریافت)
تقریب عددی بر پایه چند جمله ایی های برنولی برای حل معادلات دیفرانسیل انتگرال ولترا از مراتب بالاتر (1712 دریافت)
مقایسه‌ای بر دقت برآورد اسپلاین‌های رویه نازک و کروی با رگرسیون چند گانه (1619 دریافت)
عدد چرخش و ویژگی‌های آن در سیستم‌های توابع تکرار شونده و غیرخودگردان (1595 دریافت)
خمینه های فینسلر با انحنای استرچ (1575 دریافت)
برخی از نتایج خودریختی‌های جابه‌جا شونده گروه‌ها (1552 دریافت)
مقایسه مونت کارلویی فاصله‌های تحمل تقریبی برای توزیع پواسون (1514 دریافت)
بررسی تحلیلی معادلات انتگرال دیفرانسیل با مشتقات کسری (1359 دریافت)
تعمیم جدیدی برای توزیع وایبل معکوس (1319 دریافت)
رگرسیون چندکی بیزی با تاوان الاستیک‌نت سازوار ‌برای داده‌های طولی (1287 دریافت)
مسئلۀ معکوس شناسایی ضریب معادلۀ سهموی شبه‌خطی (1276 دریافت)
یک رمز دنباله‌ای مبتنی بر جای‌گشت آشوبی (1276 دریافت)
مجتمع های ساده گون تجزیه پذیر رأسی نظیر به گراف های مسیر (1275 دریافت)
یک الگوریتم عددی بر پایه چندجمله‌ای‌های چبیشف برای حل برخی مسائل منبع معکوس (1272 دریافت)
بررسی پایداری طرح تفاضلات متناهی غیراستاندارد برای حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات نسبی خطی از مرتبه کسری (1255 دریافت)
لازم بودن L- ایستایی برای بهینگی در بهینه سازی غیر خطی با قید تُنُکی (1252 دریافت)
برآورد پارامتر نسبت در توزیع دوجمله‌ای با استفاده از توزیع پیشین تعدیل شده (1237 دریافت)
پایداری نمایی سیستم‌های خطی با تأخیر زمانی چندگانه (1226 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
جلد 9 شماره 4 زمستان 1402 ( 3494 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 3060 بازدید)
درباره نشریه ( 2424 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 2087 بازدید)
پایگاه‌های نمایه‌کننده ( 1371 بازدید)
تماس با ما ( 1204 بازدید)
اصول اخلاقی نشریه ( 1026 بازدید)
اهداف نشریه ( 765 بازدید)
اهداف نشریه ( 739 بازدید)
فرم تعارض منافع ( 710 بازدید)
فرم تعارض منافع ( 693 بازدید)
به سایت نشریه پژوهش‌های ریاضی خوش آمدید ( 541 بازدید)
فرایند داوری و پذیرش مقالات ( 334 بازدید)
تعهدنامه نویسندگان ( 324 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
به سایت نشریه پژوهش‌های ریاضی خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نویسندگان ( 711 چاپ)
جلد 9 شماره 4 زمستان 1402 ( 669 چاپ)
درباره نشریه ( 667 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 650 چاپ)
پایگاه‌های نمایه‌کننده ( 395 چاپ)
اصول اخلاقی نشریه ( 369 چاپ)
تماس با ما ( 328 چاپ)
به سایت نشریه پژوهش‌های ریاضی خوش آمدید ( 310 چاپ)
اهداف نشریه ( 196 چاپ)
اهداف نشریه ( 187 چاپ)
فرم تعارض منافع ( 179 چاپ)
فرم تعارض منافع ( 174 چاپ)
فرایند داوری و پذیرش مقالات ( 75 چاپ)
تعهدنامه نویسندگان ( 72 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش‌های ریاضی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Mathematical Researches

Designed & Developed by : Yektaweb